icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Keila linn asus kasutama Maksehäireregistrit

8. dets. 2023

Keila Linnavalitsus sõlmis koostöölepingu Creditinfo Eesti AS-iga. Lepinguga võtetakse kasutusele maksehäireregistri andmebaas www.e-krediidiinfo.ee, kuhu edastatakse tähtajaks laekumata arved, mis on vähemalt summas 30 eurot ja tasumata enam kui 60 päeva.

Maksehäireregistri kasutuselevõtuga soovitakse ennetada võlasummade kasvamist ja kiirendada võlgade tasumist. Samuti jätkatakse enam kui 90 päeva tasumata arvete edastamist inkassofirmale.

NB! Makseraskustesse sattumisel tuleks viivitamatult ühendust võtta Keila sotsiaaltööspetsialistiga, et selgitada välja abivajadus ja toetuse saamise tingimustele vastavusel leida sobiv lahendus olemasolevate toetuste seast.

Postituse teema