icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ülevaade Maksehäireregistri 2023. aasta statistikast

15. jaan. 2024

Creditinfo Eesti Maksehäireregister on asutatud 2001. aastal Eesti pankade poolt, olles Eesti suurim ja vanim järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot koondav register. Maksehäireregister aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet.

Suurimad maksehäirete sisestajad on jätkuvalt finantssektorist

2023. aastal sisestas maksehäireid registrisse kokku üle 700 ettevõtte. TOP sisestajad tegevusalade lõikes olid:
• Krediidiasutused
• Finantsteenuste pakkujad
• Inkassoteenuse osutajad
• Telekomi ettevõtted

Kogu aasta jooksul lisati ettevõtete poolt registrisse enam kui 100 000 uut maksehäiret, millest 91% olid eraisikute maksehäired. Juriidiliste isikute maksehäireid avaldati kokku ligi 9 200 korral.

Eestis on kümneid tuhandeid maksehäiretega isikuid
Kehtivate maksehäiretega eraisikuid oli 2023. aasta lõpu seisuga ligi 57 000.

Võla likvideerimisel märgitakse kehtiv maksehäire lõpetatuks – 2023. aastal oli lõpetatud maksehäirega eraisikuid suurusjärgus 111 000. Lõpetatud maksehäire näitab, et võlgnevus on tasutud, ent samas annab krediidiandjale hoiatuse, et isikul on olnud minevikus probleeme arvete tasumisega ja see võimaldab täpsemini tema krediidivõimelisust hinnata. NB! Lõpetatud maksehäireid avaldatakse eraisikute puhul veel kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Kehtivate maksehäiretega juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid-asutusi oli 2023. aasta lõpu seisuga pea 20 000.
Lõpetatud maksehäiretega juriidilisi isikuid oli ligi 33 000. NB! Ettevõtete puhul avaldatakse veel 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist antud infot.

Maksehäireregistris on kehtivaid maksehäireid üle 150 tuhande
Maksehäirega eraisikute poolt oli Maksehäireregistris kokku kehtivaid maksehäireid 2023. aasta lõpuga ligi 130 000. Keskmine eraisiku maksehäire suurus ehk võlgnevus on summas 2 514€. Lõpetatud maksehäireid oli maksehäirega eraisikutel pea 363 000.

Kehtivaid juriidiliste isikute maksehäireid oli 2023. aasta lõppedes suurusjärgus 40 000. Lõpetatud juriidiliste isikute maksehäireid oli pea 65 000.

Kehtivate maksehäirete arv on kasvanud
Kokku oli Maksehäireregistris avaldatud kehtivaid maksehäireid lgi 171 000. Kui liita sellele ka lõpetatud ja vaidlustatud staatuses maksehäirete info, on Maksehäireregistri maksehäirete koguarvuks 600 697, mis on võrreldes 2022. aastaga kasvanud ca 9%.

Seejuures on püsimas Maksehäireregistri efektiivsus. Kõikidest avaldamiseni jõudnud maksehäiretest iga neljas ehk 26% tasutakse koheselt esimese kuu jooksul ja pooled (47%) esimese kolme kuu jooksul pärast avaldamist.

Kõige suurem mõju on avaldamisel finantssektori võlgnevustele – 36% kõikidest pankade ja liisingettevõtete poolt avaldatud maksehäiretest tasutakse juba esimese kuu jooksul ja peaaegu 63% esimese kolme kuu jooksul.

Postituse teema
×

Creditinfo Operations