icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Näitajad, mis mõjutavad maksehäire teket

7. nov. 2023

Creditinfo Eesti hallatav Maksehäireregister vahendab eraisikute ja ettevõtete võlgnevuste infot ning aitab seeläbi taha arukaid krediidiotsuseid ja kontrollida koostööpartnerite krediiditausta. Tegemist on esimese ja vanima võlaandmeid vahendava registriga Eestis, mis asutati 2001. aastal pankade poolt. Registris on avaldatud ligi 0,6 miljonit ettevõtete ja eraisikute maksehäiret.

Alljärgnevalt teeme ülevaate ettevõtte näitajatest, mis mängivad olulist rolli tema maksehäire tõenäosuse hindamisel.

Ettevõtte vanus

Kauem tegutsenud ettevõtted on alati vähem riskantsed võimaliku maksehäire tekkimise ees.

Ettevõtte kasumlikkust iseloomustavad tunnused

Väga olulised on ettevõtte kasuminäitajad: madal kasumlikkus on seotud kõrgema maksehäire tekkeriskiga.

Maksuandmetest tuletatud tunnused

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata näiteks EMTA avaldatud maksuvõlgade osas – nende olemasolu ennustab ka maksehäiresse sattumise riski.

Andmete olemasolu korral tasub kindlasti silmas pidada ka allolevaid näitajaid, mis annavad olulist infot ettevõtte võimaliku maksehäire tekkimise tõenäosuse osas.

Ettevõtte võlakoormust iseloomustavad tunnused

Keskmisest kõrgema võlakoormusega ettevõtted on üldjuhul riskantsemad kliendid ning võivad sattuda rohkem maksehäiretega ettevõtete hulka.

Ettevõtte aktiivsus laenuturul

Tavapärasest suurem aktiivsus laenuturul laenuvõtjana ennustab samuti kõrgemat maksehäire tekkeriski ettevõtte puhul.

Tutvu Maksehäireregistriga: https://creditinfo.ee/volgade-ennetamine/maksehaireregister/

Postituse teema