icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Maksehäiretega isikute arv langeb juba kolmandat aastat järjest

19. okt. 2006

Ametlike maksehäirete statistikast selgub, et Eesti inimeste maksekäitumine paraneb jätkuvalt – võrreldes eelmise aastaga on lõpetamata maksehäiretega eraisikute arv vähenenud kümne tuhande võrra. Selle oluliseks põhjuseks on maksehäireregistri efektiivne töö ja krediteerijate aktiivne registri kasutamine, mis ühtlasi avaldab postitiivset mõju ka eraisikute maksekommetele. 

Kui eelmisel aastal oli lõpetamata maksehäireid 81 030 isikul, siis sel aastal 71 407 isikul. Lõpetatud maksehäirete osakaal kõigist maksehäiretest moodustab 63,1 protsenti eelmise aasta 50,1 protsendiga võrreldes. 

Maksehäireregister on eraisikute krediidiajalugu ja maksekombeid kirjeldav register, mille eesmärgiks on anda lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamiseks. Registrit haldab AS Krediidiinfo. 

Vastavalt tänapäevastele vastutustundliku laenamise põhimõtetele aitab register pankadel ja teistel krediteerijatel vastu võtta otsuseid, mis põhinevad nõutaval enam kui viieaastasel isiku krediidiajalool, ning ühtlasi vältida eraisiku pankrotti ja ülelaenamist. 

Maksehäireregistrist saavad informatsiooni vaid krediteerijad ning ainult krediidiotsuste langetamiseks. Eraisikutel on õigus ja võimalus kontrollida enda kohta käivat informatsiooni tasuta internetipanga kaudu. 

Ametlik maksehäire on võlgnevus, mis on vanem kui 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning on koos intresside ja viivistega suurem kui 500 krooni. 

Postituse teema