icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Lõpetamata maksehäiretega ettevõtete arv on aastaga kasvanud 11%

9. okt. 2007

Iga-aastasest Maksehäireregistri statistikast selgub, et aastaga on lõpetamata maksehäiretega ettevõtete arv kasvanud 11% ehk 8 399 ettevõtteni samal ajal kui eraisikute maksekäitumine on oluliselt paranenud. 

Maksehäireid on esinenud 14 458 ettevõttel. Võrreldes eelmise aastaga on lõpetamata maksehäireid omavate ettevõtete arv kasvanud 841 ettevõtte võrra ehk 11%. Lõpetamata maksehäireid on 8 399 ettevõttel ning nende võlgade kogusumma ületab 1 miljardi piiri. Igal võlguoleval ettevõttel on keskmiselt 1,8 lõpetamata maksehäiret, mille keskmine suurus on 119,7 tuhat krooni. 

Samal ajal on eraisikute maksedistsipliin oluliselt paranenud – eraisikute arv, kes ei ole oma maksehäireid lõpetanud, on aastaga vähenenud ligi kümme protsenti. 

Eraisikutel on 93 284 lõpetamata maksehäiret, kogusummas 509,8 miljonit krooni. Igal võlguoleval eraisikul on keskmiselt 1,4 lõpetamata maksehäiret, mille keskmine suurus on 7 909 krooni. 

Maksehäireregister on ettevõtete ja eraisikute krediidiajalugu ja maksekombeid kirjeldav register, mille eesmärgiks on anda lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamiseks. Registrit haldab AS Krediidiinfo. 

Vastavalt tänapäevastele vastutustundliku laenamise põhimõtetele aitab register pankadel ja teistel krediteerijatel vastu võtta krediteerimisotsuseid, mis põhinevad ettevõtte või isiku krediidiajalool, ning ühtlasi vältida nende pankrotti ja ülelaenamist. 

Maksehäireregistrist saavad informatsiooni vaid krediteerijad ning ainult krediidiotsuste langetamiseks. Eraisikutel on õigus kontrollida enda kohta käivat informatsiooni tasuta interneti-panga kaudu. 

Ametlik maksehäire on võlgnevus, mis on vanem kui 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning on koos intresside ja viivistega suurem kui 500 krooni. 

Lisainfo: 
Alar Jäger 
Krediidiinfo AS asedirektor 
Telefon 665 9611 
www.krediidiinfo.ee 

Postituse teema