icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Maksehäiretega ettevõtete arv kasvas 2008. a teisel poolaastal üle kahe korra

20. jaan. 2009

Krediidiinfo Eesti ettevõtete maksekäitumise 2008. aasta teise poole statistikast selgub, et aastaga on makseprobleemidega ettevõtete arv kasvanud 111 protsendi ehk 1959 ettevõtte võrra. 

Maksehäireregistri statistika andmetel ulatus kõigi aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete (u 52 000) maksehäirete summa 2008. aasta teisel poolel 1,8 miljardi kroonini ning maksuvõlgade summa 1,7 miljardi kroonini, jagunedes vastavalt 3 729 ja 8 660 ettevõtte vahel. 

Majandussektorite lõikes on maksehäiretega ettevõtete arv aastaga enim kasvanud ehitus- (132%) ning veondus- ja laondussektoris (118%). Kõige vähem on partneritele võlgu olevate ettevõtete arv kasvanud veevarustus- (50%) ja põllumajandussektoris (77%). Maksuvõlgadega ettevõtete arv on enim kasvanud veondus- ja laondussektoris (36%), kinnisvara- (35%), majutus- ja toitlustussektoris (35%) ning kõige vähem finants- ja kindlustus- (10%) ning põllumajandussektoris (20%). 

Maakondade lõikes on maksehäiretega ettevõtete arvu kasvuprotsent suurim Hiiumaal (217%), Pärnumaal (181%) ja Läänemaal (163%) ning vähim Jõgevamaal (40%). Maksuvõlgadega ettevõtete arvu kasvuprotsent on enim suurenenud Järvamaal ( 68%), Jõgevamaal (65%) ja Hiiumaal (43%) ning kõige vähem Valgamaal (6%). 

Statistika põhjal on nii maksehäirete kui ka maksuvõlgadega ettevõtete arv kõige rohkem kasvanud kuni 49 töötajaga mikro- ja väikeettevõtete hulgas (vastavalt 240% ja ligi 60%). Olukord on parem 250 ja enama töötajaga suurettevõtetes, kuid ka nende hulgas on pöördunud tõusule nii maksehäiretega (75%) kui ka maksuvõlgadega (7%) ettevõtete arv. 

Krediidiriskide suurenemise tingimustes on likviidsusprobleemi ennetamiseks mõistlik teostada kliendi (eriti püsikliendi) seiret ning olla kursis partneri maksevõimega, kuna võlad kipuvad käituma põhimõttel – kus juba on, sinna tuleb juurde. 

Postituse teema