icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete võlad riigi ees nelja aasta madalaimad

29. aug. 2012

Krediidiinfo AS ettevõtete maksekäitumise 2012. aasta esimese poole statistikast selgub, et maksuvõlgade kogusumma on aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete seas aastaga vähenenud ligi 3 miljoni euro võrra ehk 9,2%. 

Statistika tulemused näitavad, et 65 miljoni euro suurune maksuvõlgade tase on viimase nelja aasta madalaim. Enim on maksuvõlad aastaga vähenenud kinnisvaraalases tegevuses (-2 mln eurot); põllumajanduses, metsanduses ja kalapüügis (-0,64 mln eurot) ning mäe- ja töötlevas tööstuses (-0,59 mln eurot). 

Maksuvõlgadega ettevõtete arv vähenes sarnaselt eelmisele aastale kõikides sektorites. Riigile võlgu olevaid ettevõtteid oli käesoleva aasta esimesel poolel 5 398 ehk 547 võrra vähem kui aasta tagasi. Kõige järsem maksuvõlgadega ettevõtete arvu vähenemine toimus info ja side sektoris (-22%) ning majutuses ja toitlustuses 
(-20%). 

Maksehäireregistri statistika andmetel vähenes maksehäiretega ehk äripartneritele võlgu olevate ettevõtete koguarv aastaga 81 ettevõtte võrra (-2,0%), langedes 3 909 ettevõtteni. Tegevusalade lõikes vähenes maksehäiretega ettevõtete arv enim kinnisvaraalases tegevuses (-16%); finants- ja kindlustustegevuses (-15%) ning info ja side sektoris (-12%). 

Kõigi aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete (55 127) maksehäirete summa oli 2012. aasta esimesel poolel 6,5% suurem kui möödunud aastal. 

Varasemate perioodidega võrreldes näitab käesolev statistika selgeid märke majanduse stabiliseerumisest. Eelkõige viitab sellele kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaalu püsimine 12-15 protsendi piirides. 

Postituse teema