icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Kristiina Kolli intervjuu Tarbijakrediidi seminaril

12. nov. 2012

31. oktoobril korraldatud seminaril “Tarbijakrediit uute nõudmiste valguses” intervjueerisime Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunikku Kristiina Kolli.

Millised probleemid on tinginud vajaduse mõni aeg tagasi sätestatud Võlaõigusseaduse §304 juba muuta?
Olemasolev regulatsioon on küllaltki üldine. Olemasolevad sätted on võimaldanud erinevat tõlgendust ja tekitanud küsitavusi, mida konkreetse sätte all mõista tuleks. Nagu, mida tuleks teha krediidivõimelisuse hindamiseks, mis võiksid olla need asjaolud, millele tuginedes peaks hinnangu läbi viima. Eelkõige on probleemid väljaspool pangandussektorit, teiste tarbijakrediidi andjatega.

Kui palju kohustuste register hõlbustaks regulatsiooni täitmist?
Üldiselt võib öelda, et mida paremini on võimalik andmeid koguda, seda paremini süsteem toimiks. Aga kehtiva õiguse raamides ja praeguses olukorras on ka tarbijal endal kohustus infot anda. Kohustus on mõlemal. Informatsiooniallikaid on kaks, ühest küljest andmekogud, hetkel Krediidiinfo, mõningal määral kinnistusraamat ja ametlikud teadaanded. Teisalt oluline informatsiooniallikas on tarbija ise. Kas tulevikus peaks ka positiivset registri looma – see kindlasti on teema, mida põhjalikult mõelda. See on ka poliitiline otsus. Krediidiandjatele teeks see kohustuse täitmise hõlpsamaks.

Vaata ka:
Eraisikute krediidiregistri võimalikkusest Eestis
Tarmo Friedenthali intervjuu Tarbijakrediidi seminaril
Esinejate ettekanded Tarbijakrediidi seminaril

Postituse teema