icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Eesti ettevõtete maksekäitumine on läbi aegade parimas vormis

27. aug. 2014

Krediidiinfo AS koostatud Eesti ettevõtete maksekäitumise 2014. aasta esimese poole statistikast selgub, et Eesti ettevõtete maksekäitumine on rekordiliselt hea. Võlgadega ettevõtete osakaal on läbi aegade madalaim – võlgu riigile ehk maksuvõlgadega on 4,6 protsenti ja võlgu teistele ettevõtetele ehk maksehäiretega vaid 3,3 protsenti aktiivselt tegutsevatest ettevõtetest. 

Aasta jooksul on ühtlaselt vähenenud nii maksehäirete kui ka maksuvõlgadega ettevõtete arv – mõlemal juhul kolmandiku võrra. Kokku on aktiivselt tegutsevate ettevõtete seas maksehäiretega 2 233 ja maksuvõlgadega 3 117 ettevõtet. 

Maksehäiretega ja maksuvõlgadega ettevõtete vähenemine on toimunud kõikides maakondades, kuid jäänud siiski kõrgeimaks Ida-Virumaal, kus nii maksehäiretega kui ka maksuvõlgadega on 6% ettevõtetest. 

Maksehäirete summad ehk ettevõtete omavahelised võlasummad vähenesid aastaga pea kõikides sektorites, kokku 47 miljonilt eurolt 34 miljoni euroni ehk 26,5%. Maksehäirete kogusummast kuulub üle poole (17,9 mln eurot) kinnisvarasektorisse, kus võlad vähenesid aastaga 21,4%. 

Maksuvõlgade summad ehk ettevõtete võlasummad riigi ees vähenesid 49 miljonilt eurolt 25 miljoni euroni ehk 50%. Maksuvõlgade kogusummast hoiab kõige suuremat osakaalu jae- ja hulgimüügisektori (9,6 mln eurot), mis vähenes aastaga tubli kolmandiku võrra. 

Kuna ettevõtete krediidiriski mõjutavad finantsinfo ja juhi tausta kõrval oluliselt maksehäired ja maksuvõlad, siis on ka kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal langenud viimase seitsme aasta madalamaile tasemele (9%). Siiski on jäänud tunduvalt kõrgema krediidiriskiga valdkonnaks majutus- ja toitlustussektor, kus igal viiendal ettevõttel on suur võla tekkimise oht. 

Aastaid kõrge krediidiriskiga püsinud ehitussektoris, kus veel praegugi võib võlgu jääda iga 7. ettevõte, on nii maksehäirete kui ka maksuvõlgade summad aastaga vähenenud rohkem kui 60%. 

Krediidiinfo AS koostatud statistika põhineb Maksehäireregistri ja Maksu- ja Tolliameti 2014 esimese poolaasta andmetel. Valimi suuruseks on 67 674 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. 

Postituse teema