icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Mida näitab ettevõtte kohta “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus?

22. juuli 2019

Alates 2006. aastast tunnustab Creditinfo Eesti tublisid ettevõtteid “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistusega. Nimetatud tunnistust pälvivad ainult need Eesti ettevõtted, kes Creditinfo Reitingu järgi omavad kõrget krediidireitingut: A, AA või AAA. Creditinfo reiting on aktsepteeritud nii Eesti kui ka rahvusvahelisel turul. Kõrge reiting näitab, et ettevõttel on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinfo ja korrektne maksekäitumine.

Kuidas kujuneb ettevõtte reiting?

Creditinfo Reitingu saamiseks võetakse arvesse ja arvutatakse välja välja ligi 400 erinevat finants- ja majandusnäitajat. “Kõikide nende näitajate ja suhtarvude süvaanalüüs ning mitme aasta finantsandmete kõrvutamine võimaldab 99%-lise tõenäosusega prognoosida ettevõtte käitumist järgmise kaheteistkümne kuu jooksul. Näiteks kõrgemate AAA või AA reitinguga ettevõtetest ainult üks kümnest tuhandest võib sattuda makseraskustesse või pankrotti järgneva aasta jooksul,” selgitab Creditinfo Eesti krediidianalüüsi tooteomanik Helen Tinkus.

Alates 2018. aastast tunnustab Creditinfo lisaks ka neid Eesti ettevõtteid, kes on viis aastat järjest hoidnud püsivalt kõrget krediidireitingut.

Millist kasu “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus ettevõttele annab?

Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus on ettevõtte jaoks üks lihtsamaid viise tõendamaks, et firma on jätkusuutlik ja usaldusväärne tegija turul. Tunnistusel kuvatav kõrge krediidireiting annab 99,9%-lise garantii, et järgneval kahel-kolmel aastal ettevõttel maksetega probleeme ei teki ning loob kõrgemat usaldust ja lojaalsust nii klientide kui ka koostööpartnerite silmis. Ühtlasi on Creditinfo poolt antav reiting aktsepteeritud nii Eestis kui ka välismaal, mis annab lisandväärtust välispartneritega suheldes ning hõlbustab krediidi läbirääkimisi,” sõnab Tinkus.

“Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus aitab:

  • ettevõttel saada paremaid krediiditingimusi;
  • kasvatada lojaalsust klientide ja partnerite hulgas näidates, et ettevõte on kindel äripartner ka mitmel järgneval aastal;
  • näidata töötajatele, et ettevõttel on tugev finantsseis ning ta suudab õigel ajal palgad maksta;
  • paista välja konkurentide hulgast.

““Edukas Eesti Ettevõte” tunnistuse tugevuse tõestuseks on ka fakt, et Creditinfo Eesti on alates 2000. aastast läbi viinud iga-aastast pankrotiuuringut, mille andmetel A-grupi reitingut omavad ettevõtted pankrotistuvad äärmiselt harva. Seega on selliste ettevõtete võimalik pankrotistumise tõenäosus nullilähedane,” lisab Tinkus.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistusega käib kaasas spetsiaalne logomärk, mida ettevõtted kasutavad oma kodulehtedel, visiitkaartidel, töökuulutustel, dokumentidel, e-kirja jalustes ja muul viisil firma igapäevases kommunikatsioonis.

“Edukas Eesti Ettevõte” logomärk kuvatakse ka ettevõtte nime kõrval koos kehtiva reitinguga Creditinfo Eesti suurimas äriinfo andmebaasis e-Krediidiinfo, kus teostatakse üle 20 miljoni päringu aastas.

Loe lisaks ka Creditinfo blogist, kuidas “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistust oma ettevõtte turunduses kasutada.

Postituse teema