icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Joonistest paigalduseni: uste ja akende täislahendus Doordecist

30. nov. 2020

Aasta algul kümnendat sünnipäeva tähistanud terasest ja roostevabast terasest avatäidete tootja Doordec OÜ peab oma edu aluseks nii kliendikesksust ja paindlikkust kui ka tootearendust, mis põhineb turu põhjalikul analüüsil.

Doordeci üks tegevuspõhimõtteid on olla ettevõte, kes ei tegele ainuüksi suurprojektidega, vaid suudab kohandada end eri klientide soovide ja ootustega. „Projekti mahust või kliendigrupist sõltumata on meie igapäevatöö suurim väljakutse olla turul parim. Selle saavutamiseks tuleb keskenduda eelkõige kliendile. Ühelt poolt peame oma valdkonna ekspertidena olema piisavalt pädevad ja võimekad, et tekitada inimestes huvi ja usaldust. Teisalt peame vastama iseenda eeldustele ja garanteerima kvaliteedi, mida oma toodetelt ootame,“ selgitab Doordeci projektijuht Triin Lõhmus.

Sileukse monteerimine

Doordec asutati eelmise majanduslanguse ajal, kui mitmed suurtootjad olid oma tegevuse lõpetanud. „Meid innustas tookordne keeruline aeg pigem mõtlema strateegiliselt ja loovalt, et leida uusi lahendusi. Nägime, et terasest avatäidete nõudlus turul polnud kadunud. Otsustasime panna oma võimed ja oskused proovile ning tulla sellest situatsioonist välja edukana,“ räägib Lõhmus. Tulemuslikke tegevus- ja juhtimispõhimõtteid märgati juba ettevõtte alguses: aasta pärast asutamist tunnustas Tartu Linnavalitsus Doordeci 2010. aasta parima alustaja auhinnaga. Praeguseks on Doordec jõudnud müügitulu poolest oma valdkonna Eesti edukamate hulka.

Kliendid eelistavad täislahendust

Doordec on keskendunud terasest silemetall- ja profiiluste, mittekandvate seinte ja seinaosade ning klaasfassaadide ja nende elementide tootmisele. Ettevõte peab oma eeliseks, et nende meeskonnal on olemas nii tootekujunduse, ‑arenduse kui ka tootmisoskused, mistõttu on võimalik tagada toodete kvaliteedi täielik kontroll. „Meie kui uksetootja jaoks on oluline lisaks esteetilisusele tagada kliendile pakutavate toodete näol turvatunne ja rahulolu tehtud investeeringust. Hindame kõrgelt head kvaliteeti ja see on omadus, mida peaks meie silmis nägema ja tajuma ka klient,“ selgitab Lõhmus.

Vaade tootmisele

Juba ettevõtte algusaastatel ilmnes, et headest toodetest üksi jääb siiski väheks – kliendid valivad koostööpartneri selle järgi, kes suudab lisaks pakkuda toodanguga seotud teenuseid. Nii on Doordecist aja jooksul kujunenud täislahendust pakkuv ettevõte: teenusahel algab mõõtmistest ja joonistest ning lõpeb valmistoodete transpordi, paigalduse ja hooldusega. Kõigile oma toodetele ja teenustele annab Doordec garantii. „Klient võib julgelt jagada oma ideid, mida oleme hea meelega valmis üheskoos läbi arutama. Meie meeskonnas töötavad pädevad ja kogemustega inimesed, kellel on olemas oskused ja teadmised pakkuda välja parim võimalik lahendus,“ kinnitab Lõhmus.

Profiilukse keevitamine.

Kuigi suure osa Doordeci käibest moodustab projektimüük, on klientide hulgas palju püsikliente, kes hindavad kõrgelt ettevõtte kliendikeskset lähenemist. „See tähendab tagada kvaliteetse toodangu kõrval lisandväärtusena hea tarneaeg, millest kinnipidamine on meie jaoks võtmetähtsusega. Ehitustegevuse iseärasustest sõltuvalt esineb perioode, kui ka meie tarneajad on tavapärasest pikemad – seegi on lahendatav kliendiga läbirääkimiste teel,“ räägib Lõhmus.

Töötajad väärtustavad head läbisaamist ja meeskonnatunnet

Kui kujundlikult on tootmisettevõtte süda tema toodang, siis hing on kindlasti töötajad. Kümme aastat tagasi alustati 13 inimesega, neist kümme on jätkuvalt ettevõttes tööl. Nüüdseks on Doordeci meeskond kasvanud ligi viis korda suuremaks, ulatudes peagi 65 töötajani. „Peame oma kollektiivis oluliseks head läbisaamist, sõbralikke suhteid ja tugevat meeskonnatööd, samuti omavahelist ausust ja usaldust. Iga meeskond puutub lisaks edule vahel kokku ka ebaõnnega, ent julgus ja motivatsioon oma eksimusi jagada ning soov püüelda üheskoos parema tulemuse poole on omadused, mis teevad meeskonnaliikme veelgi väärtuslikumaks,“ kinnitab Lõhmus. „Hindame kõrgelt meie töötajate soovi end arendada, mistõttu võimaldame kõigile soovijatele nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid koolitusi vastavalt nende spetsialiteedile. Lisaks pakub Doordec oma töötajatele spordi- ja tervisetoetust, samuti peame ühiseid suve- ja jõuluüritusi.“

Profiili saagimine

Tulevikku vaatav arenguprogramm

2016. aastal alustas Doordec ettevõttesisese arenguprogrammiga, mille eesmärk oli uue tootmisbaasi väljaehitamine, uute toodete arendamine koos vajaliku tehnoloogia ja tootmisvahenditega ning müügi- ja juhtimisvõimekuste arendamine. Projekti tulemusena toodi turule uued tooted, suurendati müügitulu ja kasvatati lisandväärtust töötaja kohta. „Uute toodete seas on näiteks tule- ja suitsutõkkega ning RC3 turvaklassiga uksed. Lisaks nendele oleme täna ainsad uksetootjad Eestis, kelle tooteportfellis on sertifitseeritud tuldtõkestav horisontaalne luuk,“ räägib Lõhmus.

Pulbervärvimiseks ettevalmistatud tooted

Sel aastal on ettevõte keskendunud oma digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme hindamisele, et saada ülevaade hetkeolukorrast ja võimalikest arengukohtadest. „Kümne aastaga oleme kasvanud vägagi arvestatava suurusega konkurentsivõimeliseks ettevõtteks. Üha enam täienev kliendibaas ja sellest tulenev nõudlus on ajendanud meid aga veelgi arenema. On perioode, mil sooviksime teenindada rohkemaid kliente, kui tootmismahud seda võimaldavad. Seetõttu usume, et peagi suurenev tootmispind aitab meil laiendada olemasolevat tooteportfelli ning pühenduda tulevikus ka nendele klientidele, kelleni me täna veel jõudnud ei ole,“ lisab Lõhmus.

Postituse teema