icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

OLULINE: muudatused E-Krediidiinfos oktoobrikuus

28. okt. 2021

Oleme e-Krediidiinfos tegemas mitmeid muudatusi, et tagada isikuandmete töötlemisel veelgi parem vastavus nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui ka teiste regulatiivsete nõuetega. Muuhulgas oleme juhindunud Andmekaitseinspektsiooni seisukohtadest ja ettepanekutest infoportaalides isikuandmete töötlemise osas.

Muudatused seisnevad kokkuvõtlikult järgnevas:

Ettevõttega seotud andmete pärimine

• Ettevõttega seotud andmed sisaldavad sageli ka isikuandmeid, nt andmed juhatuse liikmete, omanike jmt kohta. Seega tuleb isikuandmeid sisaldavate ettevõtte andmete töötlemisel alati järgida ka isikuandmete töötlemise nõudeid.
Ettevõttega seotud isikute, seire ja krediidihinnangu teenuse lehel hakatakse portaali kasutajale enne andmete pärimist kuvama meeldetuletust, et isikuandmete töötlemiseks peab alati olema õiguslik alus ja selge eesmärk. Sellise meeldetuletuse eesmärgiks ongi juhtida portaali kasutaja tähelepanu asjaolule, et andmete saajana peab ka E-Krediidiinfo kasutaja iseseisvalt järgima kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

• Proff L ja Proff XL paketi kasutajad saavad seotud isikute graafikutes taas juurdepääsu endiste ettevõttega seotud eraisikute andmetele.

Eraisiku andmete pärimine

• Enne eraisiku andmete pärimist peab E-Krediidiinfo kasutaja märkima isikuandmete töötlemise õigusliku aluse – see kohaldub nii seotud ettevõtete ja eraisiku kinnistute lehele sisenemisel kui ka eraisiku raportite pärimisel.

• Proff L ja Proff XL paketi kasutajad saavad seotud isikute graafikutes taas juurdepääsu endiste eraisikuga seotud ettevõtete andmetele.

• Muutunud on ka otsingumootori kasutajamugavus. Eesti isikukoodiga eraisikuid, kes on e-äriregistri andmetel seotud mõne juriidilise isikuga, saab otsida ka nime järgi.

Postituse teema