icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

5 näidet olukordadest, millal kasutada MinuCreditinfot inimese taustauuringuks

5. sept. 2023

Creditinfo on loonud eraisikutele MinuCreditinfo portaali, mis on Eesti suurim eraisikute krediidiinfo andmebaas. Portaalis on tasuta võimalik tutvuda enda krediidiajalooga (sh avaldatud maksehäiretega) ning õigustatud huvi korral saab soetada krediidiraporteid ka teiste isikute osas.

Oleme loetlenud 5 olukorda, kus inimesed kasutavad MinuCreditinfo portaali, et veenduda teise isiku maksejõulisuses.

Üürilepingu sõlmimine üürilevõtjaga

Enne kui usaldate oma kinnisvara uuele üürilevõtjale, tasub teha tema suhtes taustakontroll, et veenduda tema maksejõulisuses. Probleemsed üürilevõtjad omavad tihti näiteks maksehäireid, mis saavad olla aluseks teie otsuselt üürilevõtja valida.

Elukaaslase tausta uurides

Lääne-Euroopas on vägagi levinud, et ühisesse koosellu minnes tehakse endale selgeks ka kaaslase krediidiajalugu. Koos elades hakkab toimuma aina enam ühiseid oste ja kohustuste võtmisi, mistõttu on mõistlik mõlemal partneril ennast harida tulevase kaaslase maksekäitumise osas.

Tehingu partneri taustakontroll

Autot, väiksemat kinnisvara vm. kõrgema hinnaga asja või objekti järelturult ostes on eraisikutest tehinguosapooled tihti olukorras, kus mingis küsimuses (asja üleandmise kuupäev, ettemaks jne) on vaja usaldada teist osapoolt.

Tark samm enne kohustuste võtmist on teha MinuCreditinfo abiga tehingupartneri taustakontroll, et veenduda tema isikuandmete õigsuses ja veatus makseajaloos.

Lapsehoidja, koristaja jne taustakontroll

Harjumaal on aasta-aastalt kasvamas olukorrad, kus inimesed otsivad endale mõneks päevaks nädalas või kuus abilist, kes hoiaks lapsi, koristaks kodu või hooldaks aeda.

Sellistele abilistele usaldatakse oma kodu ning vara, mistõttu on ühe lisategurina mõistlik kasutada MinuCreditinfot, et teha veel täiuslikum taustakontroll tulevasele teenusepakkujale.

Uue töötaja palkamine

Soovitame ka kõigil tööandjatel, kes usaldavad oma töötajate kätte ettevõtte vara, teostada uuele värvatule ka taustakontroll MinuCreditinfo vahendusel. Nii on kindel, et töötaja palgapäeval ei tule tegeleda ootamatute võlanõudjatega ning töötajale saab usaldada ettevõte vara haldamine-kasutamine

NB! Eraisiku andmete pärimiseks peab alati olema õiguslik alus

Teise eraisikute andmete pärimiseks peab alati olema tema nõusolek. Juhul kui Teil puudub antud isiku nõusolek, ei saa te kirjeldatud päringuid teha välja arvatud olukorras, kus teil on põhjendatud vajadus teise eraisiku tausta kontrollimiseks (näiteks enne temaga lepingu sõlmimist) ja Te olete hinnanud, et Teie õigustatud huvi kaalub üles selle eraisiku õigused ja vabadused.

Postituse teema