icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Soovitame sulgeda krediidi 15 337 ettevõttel

4. okt. 2023

Alates oktoobrist muutusid 15 337 ettevõtte krediidihinnangud positiivsest negatiivseks. Nendeks on äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on jätnud tähtaegselt esitamata oma 2022.a. majandusaasta aruanded. Neist 13 707 on äriühingud ning 1 630 MTÜd ja SAd. Võrreldes 2021. aastaga on selliste ettevõtete arv vähenenud enam kui 6300 ettevõtte võrra.

Majandusaasta aruannete tähtaegne esitamine on kohustuslik ent alati on olnud hulgaliselt neid, kes seda kohustust eiravad. Alates käesolevast aastast rakendatakse esitamata jätmise korral senisest karmimaid riiklikke sanktsioone.

Majandusaasta aruanne on Creditinfo krediidihinnangu üheks sisendiks. Selle esitamata jätmine toob automaatselt kaasa ka negatiivse krediidihinnangu. Negatiivse krediidihinnangu korral on ettevõtte krediidirisk väga kõrge, mistõttu Creditinfo sellisele ettevõttele krediidiga müüa ei soovita.

Korrektsel aruandlusel on oluline mõju Eesti ettevõtluskeskkonnale, aidates kaasa läbipaistvusele ja paremate otsuste tegemisele. Sellest on lähtunud ka Creditinfo oma krediidihinnangu tootes, mille eesmärgiks on anda meie klientidele selgust otsuste tegemisel ning ärisuhete loomisel maandada ja juhtida oma riske nii olemasolevate kui uute klientide ja partnerite osas. Negatiivne krediidihinnang on oluline indikaator ettevõttele krediiti andes ja lepinguid sõlmides. Soovitame sulgeda krediit neile 15 337 ettevõttele, kelle hinnangud on aruandluskohustuse täitmata jätmise tõttu negatiivseks muutunud.

Aruannete puudumise tõttu lisandus negatiivseid krediidihinnangud enim kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (2419 ettevõtet), hulgi- ja jaekaubanduses (2277 ettevõtet), info- ja sideettevõtete (1536 ettevõtet) sektorites.

Postituse teema