icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

e-Krediidiinfo kuvab nüüd MTR andmeid

4. märts 2024

Veebruarikuus täiendasime e-Krediidiinfo ettevõtte vaadet proff-paketi kasutajatele viisil, kus nüüdsest on näha ettevõtte majandustegevuse registri andmed.

Majandustegevuse registri andmete olulisusest
Ettevõtted, kes tegutsevad erinõuetega tegevusaladel, peavad end majandustegevuse registris registreerima. Veendumaks – kas ettevõttel on olemas vajalik tegevusluba või majandustegevusteade – saab kasutada e-Krediidiinfo portaali.

e-Krediidiinfo anonüümne kasutaja näeb, kas huvipakkuval ettevõttel on majandustegevuse registris registreeritud tegevuslube või majandustegevusteateid. Kui on, siis ta saab neid ühe klikiga majandustegevuse registrist täpsemalt vaadata.

Proff XL paketi klient otsitava ettevõtte tegevuslubade ja majandustegevusteadete detailsemaks nägemiseks majandustegevuse registrisse minema ei pea, vaid temale kuvatakse tegevusalade ja -lubade plokis koheselt nii kehtivaid kui ka lõppenuid tegevuslube ja majandustegevusteated.

Ettevõtet asutades peab iga äriühing määrama oma põhitegevusala, mis moodustab suurema osa tema majandustegevusest. Kuid põhitegevusala valik ei sea ettevõttele tema äritegevuses mingeid piiranguid. Tuvastamaks, kas huvipakkuv ettevõte tegutseb või tegutses ka muudel aladel kui äriregistris registreeritud, annavad hea sisendi majandustegevuse registri andmed – tegevusload ja majandustegevusteated.

Postituse teema