icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete oskused võlamenetluses on oluliselt paranenud

20. veebr. 2013

Võlglastega tegelemisel kasutatakse professionaalseid teenuseid rohkem kui kunagi varem selgub Krediidiinfo 2013. aasta Krediidipoliitika uuringust. Märkimisväärselt on sagenenud viivise kohaldamine võlgu jäänud kliendile. 

Võrreldes möödunud aastaga on kasvanud kõikide professionaalsete võlamenetlusteenuste osakaal. Enim kasutavad firmad inkasso (33%) ja õigusbüroo teenuseid (15%), samuti faktooringut, krediidijärelvalvet, krediidiriskide hindamist ja limiitide määramist ning vähemal määral krediidikindlustust. Sanktsioonina on populaarsust kogunud viivise kohaldamine (33%). 

Uuringust selgub, et 73,5% ettevõtetest hindavad klientide krediidisobivust. 

Varasemast enam pööratakse tähelepanu uute klientide krediidisobivuse hindamisele, kaks korda on suurenenud krediiditaotluste täitmise nõue. Uue kliendi puhul kontrollib alati maksuvõlgnevusi Maksu- ja Tolliametile 80%, allkirjaõigust 62% ning võlgnevusi teistele ettevõtetele Maksehäireregistrist 61% vastanutest. 

Olemasolevate klientide tausta kontrollimist teostatakse kaks korda harvemini kui uue kliendi puhul, kuigi on teada, et lõviosa krediidikaotustest põhjustavad just pikaajalised partnerid. Enne krediidiotsuse langetamist kontrollib püsiklientide maksuvõlgasid alati 40% (2012. aastal 31%) ja võlgnevusi Maksehäireregistrist 34% vastajatest (2012. aastal 27%). 

Vaid 12% ettevõtetest jälgib pidevalt olemasolevate klientide krediidisobivust. 

Eesti keskmine maksetähtaeg on 14,2 päeva. Samas moodustavad kolmandiku kõikidest väljastatud arvetest 15 kuni 30-päevase maksetähtajaga arved. Suurenemine on toimunud just lühema tähtaja (1-14 päeva) arvelt. 

Suurem osa Eesti ettevõtetest (89%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal on aastaga suurenenud nelja protsendipunkti võrra (65%) ning samavõrra on vähenenud arvete tasumine kuni 30-päevase hilinemisega (29%). Üle 30 päeva hilineb endiselt 6% ettevõtetest. Eesti keskmine maksehilinemine on 9,4 päeva. 

Uuringuga saab lähemalt tutvuda Krediidiinfo kodulehel Uuringute rubriigis

Postituse teema