icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Maksehäireregister aitab tõhusalt raha koju tuua

16. jaan. 2020

Creditinfo Eesti Creditinfo Eesti AS poolt hallatav Ametlik Maksehäireregister aitab juba 18 aastat Eesti ettevõtjaid ja finantssektorit võlgnevusi efektiivselt hallata ning krediidikultuuri parandada.

800 000 päringut kuus

Ühe kuu jooksul tehakse Creditinfo keskkondades ettevõtete ja eraisikute kohta enam kui 800 000 maksehäirete päringut. Maksehäirete kontrollimine lihtsustab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja valida endale usaldusväärseid äripartnereid. Maksehäire avaldamisega vähendab ettevõtja võimalust, et ebakorrektse maksekäitumisega isikule täiendavat krediteerimist võimaldatakse. Maksehäirete avaldamisel on samuti oluline roll vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamisel.

Kasutajate baas on ulatuslik

2018-2019 registreeris oma võlgnevusi maksehäiretena rohkem kui 800 erinevat Eesti ettevõtet paljudelt tegevusaladelt. Suure osa sellest moodustasid finantssektori esindajad (pangad, liisingettevõtted, krediidiandjad ja -vahendajad) ning sissenõudmisteenuste pakkujad, aga laialdaselt olid esindatud ka paljude muude tegevusalade esindajad: telekomi, kütuse- ja transpordisektor, kindlustusseltsid, auto- ja ehitustehnikarendi ettevõtted jne. Järjest levinum on maksehäirete avaldamine tavapärase kahe ettevõtte vahelise äritehingu tulemusena tekkinud võlgnevuste korral.

Ametlik Maksehäireregister on Eesti suurim eraisikute ja juriidiliste isikute maksehäirete andmebaas

Avaldame üle 0,5 miljoni maksehäire, millest üle 400 tuhande on eraisikute ja üle 100 tuhande juriidiliste isikute maksehäired. Nimetatud maksehäired puudutavad 260 tuhande eraisikut ja 27 tuhandet juriidilist isikut.

Läbi aastate alates Ametliku Maksehäireregistri loomisest aastal 2001 on registreeritud kokku üle 2,1 miljoni maksehäire, millest 1,6 miljoni avaldamine on lõppenud, kas siis võlgnevuse tasumise ja avaldamise perioodi lõppemise või võlgnevuse aegumise tõttu.

Maksehäire avaldamine on tõhus tööriist

Maksehäire avaldamine on tõestatud toimega töövahend, mis kiirendab oluliselt võlgnevuste tasumist ja korrastab krediiditurgu.

Enne võlgnevuse avaldamist maksehäirena teavitatakse võlglast sellest, et võlgnevuse mittetasumisel maksehäire avaldatakse. Tervelt 1/3 kõikidest võlgnevustest, mille kohta Creditinfo on saatnud võlglasele maksehäireregistri teatise ametlikul maksehäireregistri blanketil, tasutakse enne maksehäire avaldamist.

Kõikidest avaldamiseni jõudnud maksehäiretest omakorda 25% tasutakse esimese kuu jooksul ja 40% esimese kolme kuu jooksul pärast avaldamist. Kõige suurem mõju on avaldamisel finantssektori võlgnevustele – 35% kõikidest pankade ja liisingettevõtete poolt avaldatud maksehäiretest tasutakse juba esimese kuu jooksul ja peaaegu 60% esimese kolme kuu jooksul.

Postituse teema