icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Väldi äri sanktsioneeritutega – VAATA KUIDAS:

22. märts 2022

Alanud Ukraina sõda on esiplaanile tõstnud sanktsioonid ja nende jõustamise. Creditinfo omab kauaaegset kogemust ning toimivaid tööriistu, et aidata kõigil Eesti ettevõtetel muutunud ärimaailmas veenduda, et hoidutakse ärisuhetest keelatud isikutega. Kuidas me seda teeme?

  • Esmalt kontrollime Teie kliente Äriregistris: vaadeldes äriühingute aktsionäre, juhatuse liikmeid, nõukogu liikmeid tuvastame kõik ettevõtted, kus on seoseid Venemaa või Valgevene riikidega. Soovitame vaatluse alla võtta ka nende partner-riike nagu Iisrael, Kasahstan, Moldova jt. ning ka offshore-riike nagu Küpros jms.
  • Teise sammuna sõelume sanktsioone leitud üksuste suhtes (RUS/BLR või eelnevalt kirjeldatud riikide laiendatud nimekiri).

NB! Kliendi riskiisu on siinkohal oluline. Näiteks kui Teie ettevõte soovib vältida kõiki sanktsiooniriskiga kontakte, siis võite nendega lihtsalt ärisuhteid katkestada. Kui aga soovite klienti hoida, siis on vaja teostada kirjeldatud sõelumine.

  • Kolmandana saame ka koguda tuvastatud välisriigi ettevõtte taustaandmeid, et välja selgitada kas need ettevõtted võivad olla sanktsioneeritud isikute kontrolli all. Selleks teostame taustaandmete kogumise tulemusel teadasaadud informatsiooni osas sõelumise Teie kliendist äriüksuse juhatuse liikmetele, tegelikele kasusaajatele ja nõukogu liikmetele. Kui ettevõttel on ka lisaomanikke, siis kordame seda sammu seni, kuni leiame tegelikud kasusaajad.

Creditinfo kaasamisel saate olla kindlad, et teil on ülevaade nii EL, ÜRO kui ka erinevatest siseriiklikult kehtestatud sanktsioonide nimekirjadest, kuna Credidinfo kasutab rahvusvaheliset tunnustatud koostööpartnerite andmestikku, kuhu on koondatud erinevatest avalikest allikatest kättesaadav info.

NB! Pikemas perspektiivis on efektiivne ja ajasäästlik viis antud protsesse teostada läbi meiepoolse API liidese, mille kaudu saate teha sanktsioonide sõeluuringu sel hetkel ja sellise sagedusega, mis teie ettevõttele enim sobib.

Täielikuks riskihindamiseks soovitame vaatluse alla võtta ka oma klientide eksportija-rolli. Venemaa, Valgevene suunal eksportiv ettevõte võib suurema tõenäosusega leida end olukorras, kus tehakse äritehinguid värskelt sanktsioneeritud osapooltega. Nii on ka Teie ettevõttel mõnevõrra suurem risk leida end olukorrast, kus olete tahtmatult tegemas äri sanktsioonipiiranguid rikkuva kliendiga.

NB! Aitame leida ka alternatiive olukorras, kus olete sunnitud lõpetama koostöö mõne oma äripartneriga Venemaa või Valgevene riigis. Meie sihtrühmad teenus võimaldab läbi laialt kohandatavate märksõnade leida üles uued ettevõtted, kes saavad asendada sanktsioonide all olevaid äripartnereid.

VÕTA ÜHENDUST

Postituse teema