icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Webinar: Võimalused sanktsioneeritud äripartneri tuvastamiseks

9. mai 2022

Koostöös Rahapesu Andmebürooga anname ülevaate sanktsioonide rakendamise põhjustest ning ettevõtjate rollist nende järgmisel.

Lisaks tutvustame selle kohustuse täitmiseks sobivaid lihtsaid & soodsaid lahendusi ettevõtjatele ning näitame paari reaalselt kasutajalugu, kus sanktsioonide kontrolli puudumine tõi reaalselt kahju ettevõtjale.

Link webinarile:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3MzRkMDEtMGNlMC00NjNmLWFjNWUtMmQ3YWU2NDUxN2M2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c25e11db-03bd-4748-8d84-f1ab471a64d6%22%2c%22Oid%22%3a%2272a0fc02-33be-43c9-832b-08ffe3fc48dd%22%7d

Esmalt annab Rahapesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus vastused küsimustele
Mis asjad on sanktsioonid?
Kes ja miks kasutavad sanktsioone?
Miks on sanktsioonide kontroll oluline?
 
Seejärel annab pikaajalise taustakontrolli kogemusega Creditinfo Global KYC tootejuht Urmas Pai ülevaate, millised tööriistu saab väike- ja keskmise suurusega ettevõte kasutada, et kontrollida oma kliendiportfelli vastu sanktsioone.
 
Lisaks annab Eesti tunnustatuim advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Kaarel Eller ülevaate ettevõtte- välise õigusnõustaja kaasamise võimalustest rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollis.

Postituse teema