icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Maksehäireregister paneb võlglased õigeid otsuseid tegema

16. juuni 2022

Creditinfo Maksehäireregister on aidanud juba üle 20 aasta Eesti ettevõtjaid ja finantssektorit võlgnevusi efektiivselt hallata ning krediidikultuuri parandada.

800 000 päringut kuus
Ühe kuu jooksul tehakse Creditinfo keskkondades ettevõtete ja eraisikute kohta enam kui 800 000 maksehäirete päringut. Maksehäirete kontrollimine lihtsustab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja valida endale usaldusväärseid äripartnereid. Maksehäire avaldamisega vähendab ettevõtja võimalust, et ebakorrektse maksekäitumisega isikule täiendavat krediteerimist võimaldatakse. Maksehäirete avaldamisel on samuti oluline roll vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamisel.

Kasutajate baas on ulatuslik
2021. aastal registreeris oma võlgnevusi maksehäiretena rohkem kui 650 erinevat Eesti ettevõtet paljudelt tegevusaladelt. Suure osa sellest moodustasid finantssektori esindajad (pangad, liisingettevõtted, krediidiandjad ja -vahendajad) ning sissenõudmisteenuste pakkujad, aga laialdaselt olid esindatud ka paljude muude tegevusalade esindajad: telekomi, kütuse- ja transpordisektor, kindlustusseltsid, auto- ja ehitustehnikarendi ettevõtted jne. Väga levinud on ka maksehäirete avaldamine tavapärase kahe ettevõtte vahelise äritehingu tulemusena tekkinud võlgnevuste korral.

Maksehäireregister on Eesti suurim eraisikute ja juriidiliste isikute maksehäirete andmebaas
Avaldame üle poole miljoni maksehäire, millest üle 400 tuhande on eraisikute ja üle 110 tuhande juriidiliste isikute maksehäired. Nimetatud maksehäired puudutavad 120 tuhandet eraisikut ja 41 tuhandet juriidilist isikut.

Läbi aastate, alates Maksehäireregistri loomisest aastal 2001 on registreeritud kokku üle 2,1 miljoni maksehäire, millest 1,6 miljoni avaldamine on lõppenud, kas siis võlgnevuse tasumise ja avaldamise perioodi lõppemise või võlgnevuse aegumise tõttu.

Maksehäire avaldamine on tõhus tööriist
Maksehäire avaldamine on tõestatud toimega töövahend, mis kiirendab oluliselt võlgnevuste tasumist ja korrastab krediiditurgu.

Enne võlgnevuse avaldamist maksehäirena teavitatakse võlglast sellest, et võlgnevuse mittetasumisel maksehäire avaldatakse. Tervelt 1/3 kõikidest võlgnevustest, mille kohta Creditinfo on saatnud võlglasele maksehäireregistri teatise ametlikul maksehäireregistri blanketil, tasutakse enne maksehäire avaldamist.

Kõikidest avaldamiseni jõudnud maksehäiretest omakorda 26% tasutakse esimese kuu jooksul ja 47% esimese kolme kuu jooksul pärast avaldamist. Kõige suurem mõju on avaldamisel finantssektori võlgnevustele – 36% kõikidest pankade ja liisingettevõtete poolt avaldatud maksehäiretest tasutakse juba esimese kuu jooksul ja peaaegu 63% esimese kolme kuu jooksul.

Postituse teema