icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Milleks kasutada krediidijärelevalve teenust?

9. märts 2023

Creditinfo pakutav krediidijärelevalve teenus on efektiivne võlgnevuse tasumise meeldetuletusi teostav lahendus. Teenuse raames edastatakse võlgnevuse meeldetuletusi Teie võlgnikele erinevate kanalite kaudu: sh. tehakse vajadusel võlglastele meeldetuletuskõnesid.

Koostöös lepime kokku võlgnevuse meeldetuletuste edastamise kanali, sageduse, sisu ja võimalikud jätkutegevused. Võlgnikuga saame suhelda nii posti, e-maili, SMSi kui kõne teel.

Kuidas krediidijärelevalve täpselt toimub?
Esmalt saadab teenuse kasutaja meile failiga oma võlglaste andmed. Impordime võlglased enda krediidijärelevalve programmi ning vastavalt kokkulepitud menetlusskeemidele määratakse meie süsteemi poolt tegevused võlglastega ja kanal (e-kiri, post, kõnekeskus, SMS, maksehäireregister).

Meie krediidispetsialist vaatab kogu seotud olulise informatsiooni läbi ja teeb vajadusel täpsustusi, misjärel teostatakse ettenähtud tegevused võlglastega.

Meie programm koostab teostatud tegevustest ka koondraporti ja saadab selle teenuse kasutajale, samal ajal on kogu protsess ka reaalajas e-Krediidiinfos kliendile mugavalt jälgitav.

Majasisene kõnekeskus võimaldab kiirust ja paindlikkust
Meeldetuletuskõnede tegemiseks on meil majasisene kõnekeskus, mille kogenud töötajad teevad kõnesid Teie tasumata arvetega võlglastele.

Täiendavalt pakume võimalust edastada võlgnevused pärast meeldetuletuste tegemist meie koostööpartneritest inkassofirmadele menetluse jätkamiseks juba inkassomenetluses.

Millist kasu toob Teile krediidijärelevalve?
Krediidijärelevalve teenus muudab Teie krediidijuhtimisprotsessi oluliselt tõhusamaks. Tänu toetavatele IT-lahendustele toimuvad kõik vajalikud järelevalve tegevused süsteemselt ja kokkulepitult ning koos saame vähendada Teile võlgu olevate isikute võlasummasid.
Kogu info tehtud toimingute kohta on e-Krediidiinfos Teile kergesti kättesaadav ja hallatav.
Creditinfo klientide kogemuse põhjal väheneb regulaarse teenuse tulemusena aastaga lootusetuste võlgnevuste osakaal kuni 50%.

Postituse teema