icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Milline on keskmine maksehäirega isik?

7. nov. 2023

Creditinfo Eesti hallatav maksehäireregister vahendab eraisikute ja ettevõtete võlgnevuste infot ning aitab seeläbi taha arukaid krediidiotsuseid ja kontrollida koostööpartnerite krediiditausta. Tegemist on esimese ja vanima võlaandmeid vahendava registriga Eestis, mis asutati 2001. aastal pankade poolt. Registris on avaldatud ligi 0,6 miljonit ettevõtete ja eraisikute maksehäiret.

Enim maksehäireid on isikutel, kes on juba korduvalt laene võtnud

Eraisikute maksehäireid uurides paistab, et enamus maksehäireid tekib laenuturu aktiivsematel isikutel, kes krediiditurul on juba mõnda aega tegutsenud.

Riskantseim vanusegrupp – võrreldes maksehäiretega isikute arvu kogu vanusegrupis olevate isikute arvuga – on 30-39 eluaastat. Neil tekib arvuliselt ja proportsionaalselt enam võlgnevusi, kui teistes vanusegruppides.

Vähem maksehäireid tekib alla 20 aastastel ja ka üle 50 eluaastastel inimestel.

Pea igal teisel maksehäirega isikul on mitu võlgnevust

Maksehäirete hulka analüüsides järeldub, et suurel hulgal s.t 52%-l kehtiva maksehäirega isikutest on 1 kehtiv maksehäire.

Samas peaaegu poolel on 2 või rohkem kehtivat maksehäiret. Täpsemalt kehtivate maksehäirete arv:

  • 1 maksehäire – 52% isikutest
  • 2 tk – 20%
  • 3 tk – 10%
  • 4 tk – 6%
  • 5tk või rohkem – 12%

Keskmine maksehäire suurus on 3065 eurot

Keskmine maksehäire summa on aga kõige kõrgem vanusegrupis 50-59 olles keskmiselt 5 133 euroni. Seega antud vanusegrupis võlgnevusi tekib harvem kuid kui tekib, siis summa on kõikide maksehäirete keskmisest kõrgem.

Võrdluseks siinkohal, et kõikide eraisikute maksehäirete keskmine on 3065 eurot.

Võlasumma on oluliselt madalam üldisest keskmisest alla 20 aastastel, kelle keskmine summa on 933 eurot.


Vaata rohkem infot Maksehäireregistrist > https://creditinfo.ee/volgade-ennetamine/maksehaireregister/

Postituse teema