icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

3 näidet klientidest, kes kasutavad krediidijärelevalve teenust

3. mai 2023

Creditinfo pakutav krediidijärelevalve teenus on efektiivne võlgnevuse tasumise meeldetuletusi teostav lahendus. Teenuse raames edastatakse võlgnevuse meeldetuletusi Teie võlgnikele erinevate kanalite kaudu: sh. tehakse vajadusel võlglastele meeldetuletuskõnesid.

Pikemalt oleme teenuse kasutuspõhjuseid käsitlenud siin:

Kui vaadelda kliendigruppe, kes on otsustanud kasutada krediidijärelevalve teenust, näeme, et suur seos on siin ettevõtte suuruse ja võlglaste hulgaga.

Suure võlglaste hulgaga ettevõtjad

Mitmed keskmise suurusega ettevõtted on oma ärieelisena hoidmas võrdlemisi õhukest keskkontorit, mistõttu on ettevõtte nö. kontoripersonaliarv piiratud. Võlglastega suhtlemine ning nende monitoorimine nõuab aga järjepidevat ning perioodiliselt ajamahukat tööd, kus kirjeldatud kliendid on näinud mõistliku valikuna teenus delegeerida Creditinfole.

Nii säilib ettevõtte ärieelis ja senine töökorraldus, ent läbi krediidijärelevalve teenuse on ettevõtte võlglaste arv & nendega suhtlemine jätkusuutlikult korraldatud.

Väike-ettevõtjad, kes ei jõua võlglaste teemaga tegeleda

Väiksemate ettevõtete puhul on aeg-ajalt probleemiks, kus võlgade haldamise jaoks ei ole aega võttaa, rääkimata eraldi inimesest või tiimist. Seejuures on võlglastega tegelemine antud näiteks raamatupidajale või müügijuhile, kes peavad leidma aega tegeleda teemaga oma põhitöö kõrvalt.

Tulemuslikum ja efektiivsem on sellises olukorras võlglastega tegelemine usaldada Creditinfo krediidijärelevalve teenusesse, mis annab ettevõtjale perioodilist & andmetel põhinevat tagasisidet, kuidas võlglaste summad on kahanenud.

Laiemat tehnilist võimekust otsivad kliendid

Eraldi tuleks ära mainida ka kliendid, kes on soovimas laiendada oma võlglaste poole pöördumise valikuid. Tüüpiline võlast teavitamine on täna eeskätt e-maili põhine, mis jääb väga tihti võlglase poolt tähelepanuta.

Creditinfo krediidijärelevalve teenus laiendab oluliselt võlglasega suhtlemise tööriistu – saame saata massiliselt e-kirju, SMS-e ning postiga kirju. Lisaks erijuhtumite puhul oleme monitoorimas ka levinud võlglaste veebitegevust.

Sarnase võimekuse loomine ettevõttesse ei ole tihti rahaliselt mõistlik ning on ka seotud töökoormus muutuv, mis võib viia olukorrani, kus võlglase tekkimise “madalhooajal” on osa ettevõtte personalist alarakendatud.

Postituse teema